Delgi ve Enjeksiyon işleri

 Baraj, gölet, regülatör, santral, yükleme havuzu, cebri boru, pompa istasyonu, kanal, tünel, galeri vb su yapılarının ön inceleme, planlama, kesin proje, uygulama ve kontrolü aşamaları ile ilgili olarak; 1 . 1. K a p s a m temel kayasının özelliklerini belirlemek, yapıların oturacağı temelin su geçirimsizliğini sağlamak ve yeraltı suyunun kaldırma etkisini en aza indirmek, … Delgi ve Enjeksiyon işleri okumayı sürdür