Tarih Notları :)

v Birinci beylikler dönemi…………..Danişmentliler (sivas ve çevresi), Mengücekler ( Erzincan ve Kemah), Artuklular ( Mardin, Diyarbakır, Elazığ), Çaka Beyliği ( İzmir)
v İlk başkent………İznik
v İlk bakır para…………….I. Mesut
v İlk kurumlaşma ve bayındırlık hareketlerini başlatan………..I. Mesut
v İlk gümüş para……..II. Kılıçarslan
v Sinopta ilk tersanenin kurulması ve denizcilik faaliyetlerinin başlaması………İzzettin Keykavus dönemi
v Anadoluda Türk siyasi birliğinin tamamen sağlanması ve en geniş sınarlara ulaşılması………..Yassı Çemen savaşı
v Selçuklularda dini nitelikli çıkan ilk isyan………………Baba İshak isyanı

v Kösedağ savaşı sonucunda……………….Anadoluda çok sayıda bağımsız beylikler kuruldu
v Anadolu Selçuklularının mirasçıları olarak kendilerini gördükleri için Osmanlılara karşı en çok direnen beylik……….Karamanoğulları
v Türkçeyi resmi dil olarak kullanan …………………..Karamanoğulları
v Anadoluda ilk kez tüccarla sözleşme yapan ve sigorta uygulamasını başlatan devlet………..Anadolu Selçukluları
v Meşveret meclisi…………………Devletin iç ve dış politikalarına dair herşeyin konuşulduğu meclis
v Divan- Arz……..Savunma ile ilgili kararlara bakar
v Divan-ı Tuğra………Yazışmaları düzenler
v Divan-ı İstifa………………Mali işleri yürütür
v Divan-ı İşraf…………Yönetimle ilgili işlere bakar
v Naib…………Hükümdar başkentte olmadığında devlet işlerine bakar
v Pervaneci……………..Arazi defterlerini tutar, ikta dağıtımlarını yapar
v Müstevfi………………..Mali işlerden sorumlu
v Müşrif………….Mali ve idarei işleri teftiş eder
v Arız…….Savunma işleri ve ordunun maaşlarının dağıtılması
v Emir-i Dad………..Adalet işlerinden sorumlu
v Hassa ordusu …………………Merkezde bulunan, devşirmelerden oluşan maaşlı askerler
v Kıyı bölgelerin yönetim ve donanmadan sorumlu ………………..Emir-ül Sevahil
v Reis-ül Bahr……….Doğrudan donanmayı idare eden komutan
v Dirlik……………..Ordu mensupları ve devlet memurlarına hizmet karşılığı bırakılan arazi
v Mülk arazi………..Önemli görevler yapmış devlet adamlarına verilir
v Vakıf arazi………………….Geliri hayır işlerine ayrılan arazi
v Has arazi…………Geliri tamamen hükümdara ayrılan toprak
v Alay Han …………..Anadoluda inşa edilen ilk kervansaray
v Yağıbasan Medresesi…………Anadoluda ilk kervensaray (danişmentliler)
v Caca Bey Medresesi………..Dünyanın ilk rasathanesi olarak kabul edilir
v Emir Saltuk………..Anadolunun en eski anıtsal mezar yapısıdır
v Divriğ Külliyesi……….Anadoluda kurulan ilk külliye (mengücekler)
v Tezhip………Bir yazı ya da kitabı yaldız veya boya ile süsleme sanatı
v Hat…………Güzel yazı yazma sanatı
v Figür………Resim ya da heykel türü eserlerde asıl betimlenen nesne
v Fresko……….Yaş alçı üzerine yapılan resimlerin bina süslemelerinde kullanılması
v Hekim Bereke………….Anadolu selçuklularında ilk türkçe tıp kitabının yazarı
v El Cezeri………….Sibernetik bilimin kurucusu
v Hoca Dehhani……….Türkiyede ilk kez dün dışı konularda eser yazan, kaside ve gazellerini türkçe yazarak türkçeyi ön planda tutan ve selçuklu şehnamesini yazan divan şairi
v Mevlana’nın………. eserleri: Divan- kebir, Mesnevi, Fihi Mafih

v Yunus Emre………..eserleri: Divan, Risalet’ün Nushiye
v Hacı Bektaş Veli…………eseri: Makalat
v Dönemin ünlü şairleri…………….Gülşehri, Aşık Paşa, Kul Mesud Ahmedi, Hoca Mesut

KONYA
• Alladin cami
• Karatay Medresesi
• Sultan Hanı
• Sahip Ata Türbesi
• Sırçalı medresesi
• Selçuklu köşkü

KAYSERİ
• Hunat Hatun Cami
• Gevser Neshibe Şifahanesi
• Mehperi Hatun Türbesi
• Çifte kümbet
• Döner kümbet
• Sırçalı kümbet

SİVAS
• Keykavus Medresesi
• Şifaiye medresesi
• Üç mederese…….Gök medrese, Buruciye medresesi, Çifte minareli medrese

ERZURUM
• Yakutiye medresesi
• Emir Saltuk Türbesi
• Çifte minareli medrese

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.