Tünel Aynasının Mühendislik Jeolojisi Tanımlaması

|

Tünel Aynası Jeolojik açıdan degerlendirirken ayna kesiti çıkarılmalı ve veriler bu kesit içerisinde belirgin biçimde gösterilmelidir. Ayna kesiti ile kaya cinsi litolojik özellikleri ile eklem takım degeri, eklem sayısı, eklemler arası ayrışma değeri, eklem arasından gelen su miktarı, gerilim azaltma faktörü gibi veriler girilir.

Daha Önceki Yazılarımda….

Tünel İmalatında Zemin Kontrolü (RMR – RQD)

Zemin Sınıflandırması Ders Notları

RQD hesaplama yöntemini bu yazımızda anlatmıştık.

Ayrıca üstteki yazımız da da zemin sınıflandırmasının nasıl yapılması gerekitiği zeminlerin hangi paremetlere göre sınıflandırıldığıını anlatmıştık.

Bu bilgiler ışığında tünel kazı ilerlemelerinin takip edilmesi çok önemlidir. Bu takip yöntemi ile tünelde tahmin edilen ve gerçekleşen tünel zemin kesitleri de ortaya çıklmatadır. bu konudan da bahsetmiştik.

Tahmin edilen ve gerçekleşen tünel jeolojik koşulları

Peki bu kadar bilgi ile ne yapıcaz?

Kesinlikle haklısınız. bu kadar bilgi ile neler yapılmaz ki 🙂

Ama önemli olan sizin neler yapabilecekleriniz dir. Jeoteknik mühendisliği yapan arkadaşlarımız mutlaka bu işi daha iyi biçimde anlatabilirler ancak burada kısa da bahsetmek istediğim;

Ayna çizimi yapılabilecek örnek kesit çizimii

tünellerde mutlaka ayna çizimleri yapılmalı ve bu ayna çizimleri ile sistematik olarak aynanın “Q” değeri hesaplanmalıdır. hesaplanan deger tabi ki tünel kazı sisteminin belirlenmesinde de asıl veriyi oluştıracaktır.

Kaya cinsi: (Litoloji)
RQD: 115-3.3 Jv 
Eklem Takım Değeri: Jn
Eklem pürüzlülüğü değeri Jr
Eklem Ayrışma Değeri: Ja
Eklem Suyun Azaltımı Faktörü Jw
Gerilim Azaltma Faktörü SRF
Kesit çizimi ile kayıt altına alınan veriler

Ayrıca Çizilen tünel kesitleri daha sonrasında farklı çizim programları yardımı ile birleştirilerek tünelin gerçekleşen tünel jeotiknik kesitinin çıkarılması sağlanır. Bu jeoteknik tünel kesitleri proje bitimine yakın tüm değerleri ile tamamlanarak tünel bittikten sonra bile karşılaşılabilecek olumsuz durumların belirlenmesi hatta önlenmesi için kullanılabilmektedir.

Kaya Kütlesi Niteliği Hesaplaması

Tünellerin Ayna Çizimi Yapılması için

Verilerine ihtiyaç duyulmaktadır bu değerlerin belirlenmesini

Yazımızda detaylı anlattığımız için tekrar burda konuya girmiyorum.

ekte örnek “Tünel Aynasının Mühendislik Jeolojisi Tanımlaması” formu paylaşıyorum.

Ayna nasıl çizilir nasıl veriler ayna çizimne işlenir?

Örnek Tünel Ayna Çizimi

Bu veriler ışıgınada Jeoteknik raporlama yapılır. bu raporlamanın yapılması uzun süreç aldığı gibi aynı zamanda ince ince sıkı sıkı dokunarak ortaya çıkartılır. ortaya çıkan sonuçta tünel kazısı esnasında karşılaşılan tüm litolojik durum kayıt altına alınmış olur.

Jeolojik Açılım

Jeolojik açılım paftasının örnegini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılması meşaketi çok zor olan bu işi yapmak isteyen arkadaşlara ufak da olsa bir ışık olur diye ümit ediyorum.

Bir Cevap Yazın