Bulon Tespit Formu (BTF)

Saha ile ofis arasındaki bağlantı ancak sahada tutulan evraklar ile sağlanabilir. Blonların sahada yapılan ve takibi en zor olan imalatlardandır. Zorlugunun sebebi ise farklı uzunlukları (L) ile ve sayıları ile sahada oldukça fazla olmalarıdır.

İBO ɸ 32mm
6m
İBO ɸ 32mm
6m
İBO ɸ 32mm
4m
SN ɸ 28mm
6m
SN ɸ 28mm
4m
PG ɸ 28mm
6m
PG ɸ 28mm
4m
SWELLEX ɸ 28mm
4m
Yaygın Bulon Tipleri

Sahada uygulanan blon tipleri ve uzunluk farklılıkları kayıt altına alınırken tüm detaylarının evrakta kayıt altına alınması önemlidir.

Bu tip formlar Yüklenici firma tarafından düzenlenir, ancak müşavir firma ve İDARE rarafından da imzalanır. Bu kayıtlar ile en karışık düzende gelen Bulon bilgilerinin düzgün bçimde arşivlenmesi hedeflenir.

Dikkat

Bir Cevap Yazın