TÜNEL SEGMENT SIZDIRMAZLIK SİSTEMLERİ

TUNNEL SEGMENT SEALING SYSTEMS

The increasing number of metro, highway, railway, and wastewater projects around the world have led to a demand for waterproofing solutions. One of the biggest challenges in these projects is the infiltration of groundwater between the segments. This can cause damage to electromechanical systems and lead to various other problems. Proper drainage systems must be implemented in completed projects to prevent water infiltration.

TÜNEL KALICI KAPLAMA İMALATLARI

TUNNEL PERMANENT COATING MANUFACTURING

The construction of permanent tunnel lining plays a crucial role in completing the ongoing construction work, resulting in durable and long-lasting service structures. The total distance of the tunnel is divided into certain meters, and each section (ANO) is separately casted in place, ensuring independent working of each ANO with on-site controls.

Bulon Nedir? Neden Yapılır? (blon)

Bulon Nedir? Neden Yapılır? (blon)

Bu yazı tünellerin tavan yan duvar ve tabanlarında sistematik  veya lokal olarak monte edilecek tüm oval delikli sürtünmeli sabitliycilerin genel ismi; bulonları (Blon) kapsamaktadır. Kaya bulonları ana iksanın bir parçası olup püskürtme betonu ile çevreleyen kaya  arasındaki  ortak davranışı harekete geçirmek için tünel ano kaplamasının yük  taşıma  kapasitesini  destekler. En basit anlatımı ile bulonların yük…

Tünel Aynasının Mühendislik Jeolojisi Tanımlaması
|

Tünel Aynasının Mühendislik Jeolojisi Tanımlaması

Tünel Aynası Jeolojik açıdan degerlendirirken ayna kesiti çıkarılmalı ve veriler bu kesit içerisinde belirgin biçimde gösterilmelidir. Ayna kesiti ile kaya cinsi litolojik özellikleri ile eklem takım degeri, eklem sayısı, eklemler arası ayrışma değeri, eklem arasından gelen su miktarı, gerilim azaltma faktörü gibi veriler girilir.