Zemin Sınıflandırması Ders Notları

Zemin Sınıflandırması Ders Notları

Mühendislik Jeolojisi Uygulaması Bir baraj yerinde açılacak olan çevirme tünelinde yapılan sondajlarda gnays kesilmiştir. Tünel çapı 5 metre olarak planlanmıştır. Gnaysda RQD %80, tek eksenli basma dayanımı 125 MPa bulunmuştur. Süreksizlik çalışmalarına göre; orta derecede eklem seti sayısı 3, eklem duvarları sert, az ayrışmış, pürüzlü-düzensiz ve dalgalı olup eklemler arasındaki açıklık (ayrılma) 1.0 mm’den azdır.

Faylar

Faylar

Kayaçlarda kırılma düzlemleri boyunca birbirinden ayrılan bloklardan biri diğerine göre gözle fark edilebilecek kadar yer değiştirirse “Fay” oluşur. Mekanik bakımdan faylar ve çatlaklar birbirlerine benzerler, fakat aralarındaki fark; çatlaklarda kırılma düzlemi boyunca sadece yanlara doğru bir açılma olurken, faylarda kırılma düzlemi üzerinde değişik yönlere doğru bir bloğun diğerine göre kayma hareketi olmaktadır.

Tünel Destekleme Elemanları

Tünel Destekleme Elemanları

Öncelikle bu çalışmayı yapan jeoloji müh Yunus KABİL e Teşekkür ediyoruz. Çalışma oldukça iyi olmasına rağmen yenilemeyi düşünmüyor değilim. Güncel bilgi ve fotoğraflarla KABİL hocamıza biraz yeni eklemeler yapabiliriz ilerleyen zamanda belki. ancak öncelikle onun çalışmasınızı sizlerle paylaşmak istedim. kendisine teşekkür ediyoruz. Yazıyı günümüze uygun olarak yeniden güncellemeye çalıştım. insallah yeni halini beğenirsiniz. TÜnel-destekleme-imalatlari