Kazı Destekleme Formu

Merhaba;

Bu gün kazı destekleme sistemlerinin yerinde karar verilerek nası değiştirileceğini anlatmaya çalışacağım.

Kazı destekleme sistemleri kazı yapılan bölgenin jeolojik koşullarına göre, proje firmalarınca tasarlanır ve yerinde uygulanması istenir.

Ancak her zaman yerinde bu projelerin uygulanması mümkün olmayabilir. Sondaj verileri ile yapılan öngörüler ve hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan Kazı destekleme tipleri, yerinde yapılan kazılarda karşılaşılan zemin sistemlerine göre konusunda uzman mühendislerce yeniden değerlendirmeye alınır ve değiştirilebilir.

Bu tip durumlarda;

İLERLEME BOYU / İKSA ARALIĞI (m)
PÜSKÜRTME BETON KAL. (cm)
ZEMİN ÇİVİSİ (AYNAYA)
ÜST YARIDA ZEMİN ÇİVİSİ
UMBRELLA
Değiştirilmesi muhtemel veriler

Öncelik tünel ilerlemesinin asli unsurlarını sağlayan verilerin değişikliği olabilir. Ancak bu değişiklikler yerinde verilen kararlar ile sağlanmalıdır.

Örnek Kazı Destekleme Projesi

Bu veriler dışında da kazı destekleme sisteminine ek imalatlar da öngörüleblir.

Kazı destek sistemi değişiklikleri “KAZI DESTEK FORMU” ile kayır altına alınır. Kazı destek formları ile projesi belirlenmiş tünel kazı şeklinin yerinde karar verilerek projede belirlenen sınırların dışında imalatlara devam edilebilir. Bu tip değişiklikler proje öngörülerinin değişmesine neden olduğundan tünel yapımında bulunan tüm notalar tarafından imza altına alınmalıdır.

Dosyalarda

Bir Cevap Yazın