Gomaco GP2600 – Beton Kaplama – Beton Yol Kaplama

Beton (rijit kaplamalı) yollar, çimento betonu ile yapılan ve üzerinden dingil yüklerini tabana ileten bir üst yapı kaplama ürünüdür. Yol kaplama betonundan yüksek bekentiler ve gereksinimler söz konusudur. Beton kaplama gittikçe artan trafiğin statik ve dnamik yüklerinin yanı sıra hava ve çevre şartlarına, don ve buz çözücü tuz etkilerine, kaplamada sürekli değişen sıcaklık ve nem etkilerine karşı dayanıklılık ve sağlamlık göstermek zorundadır.

Beton Yol Kaplamalarının İmalatı

Beton yolun yapımı, taze betonun hazırlanması ile başlar. Karıştırma, taşıma, yerleştirme, düzeltme, ve bitirme işlemleri, bakım /kür uygulanması derzlerin kesiminin sınırlı bir zaman içinde yapılması gerekir.

Yüksek kaliteli bir beton ancak, yetkili bir yönetici ile tecrübeli bir ekibin etkin işbiriği ile gerçekleşebilir.

Beton yol kaplamaları genel olarak kayar kalıplı beton yol finişerleri ile yapılmaktadır. Beton yol yapımı için gerçekleştirilen bu sistemde kayar kalıbın yönü doğrultusu deveri gibi kordinat verileri kalıbın dört bir tarafında bulunan duyargaların dokundugu dogrultu teli ile sağanır. Dogrultu teli betonun dökülecegi dogrultuda yolun her iki yanına kayma demirleri üzerine sabitlenen gergin tel üzerine verilen kotlar ile sağlanır. İlerleme esnasında duyargalarin kordinat teline dokumasının sürekli kontrolü betonun düzenli ve kotunda dökülmesi açısından hayati öneme sahiptir.

İnsan gücü kullanımının ön pilanda olduğu sabit kalıp yöntemi ile yapılan beton kaplamaları ile karşılaştırıldığında kayar kalıp yönteminde, insan gücü daha düşük, yol yapım kalitesi daha yüksek, inşaat süresi daha kısa, yüzey düzgünlüğü ve beton sıkışması daha iyidir. Kayar kalıplı beton finişerler ile kaplama tek tabaka halinde yapılabildiği gibi, asfat finişerleri gibi hızlı ve sonuca direk ulaşan çözümler sunabilmektedir. Teknojik gelişmeler ve araştırmalar tünellerde asfalt yol kaplamaları yerine yanıcı olmayan beton yol kaplamalarının kullanımının zorunlu hale getirmiştir. Kullanım, uygulama hızı ve kalitesi bakımından daha iyi sonuçlar elde edilen beton tünel için yol kaplamaları gibi hava alanı, pist yapımı gibi benzer kaliteli yol kaplamalarında kullanılmaya uzun zamandır devam etmektedir.

Beton Üretimi

Beton yol yapımı, üniform özelliklere sahip (homojen) betonun, sürekli (aralıksız) dökümünü gerektirmektedir. Beton bileşim ve kıvamında oluşan herhangi bir değişiklik, finişerde düzensizliklere, beton yüzeyinin düzgünlüğünün bozulmasına yol açabilmektedir. Bunları sürekli dengede tutmak gerekmektedir. Bu da oldukça zordur. Bu yüzden taze beton, yeterli miktarda betonu hazırlama kapasitesine sahip ve bileşimi homojen olarak üretilebilen tek bir beton üretim tesisinden gelmelidir.

Karakteristik Basınç Dayanımı,   fck (N/mm2)Eğilme Dayanımı, (3 numune ortalaması)   fcbt (N/mm2)Yarmada Çekme Dayanımı (3 numune ortalaması)   fsk (N/mm2)
min. C30/37min. F4,5min.S3,3
Yol kaplama betonunun karaktesitik basınç, eğilme, yarmada çekme dayanımı değerleri

Kullanılan agregaların, özellikle ince agregaların rutubeti büyük önem taşımaktadır. Dikkate alınmayan nem dalgalanmaları bileşen oranlarını degiştirebilmektedir. Değişen nem içerigi ile taze betonun hava içeriği, su çimento oranı ve kıvam değişebilmektedir. Rutubet düzeltmesinin sürekli yapılması için, agregaların rutubet ölçümü sürekli olarak yapılmalıdır.

Beton yol kaplamalarının dayanımı;

  • Basınç Dayanımı, TS EN 12390-3 Standardına,
  • Yarmada – Çekme dayanımı TS EN 12390-6 Standardına,
  • Eğilme Dayanımı TS EN 12390-5 (iki noltadan yükleme metodu) Standardına göre kontrol edilmelidir.

Hava içeriği başlangıçta deneyler ile belirlenmelidir ve gerekirse hava sürükleyici dozajı istenilen hava içeriğine göre üretim sırasında değişebilir. Hava sürükleyici katkı miktarı üretici tarafından önerilen yüksek miktarı aşmamalıdır.

Yüksek donma çözülme dayanımı istenen yol betonları, hava sürüklenmiş olarak üretilmelidir. Bu betonlarda çapı 10-300µm arasında çapa sahip yeterli miktarda mikroskobik hava kabarcıkları olması gerekir. Hava sürükleyici katkı maddesi karışıma, karışım suyunun bir parçası olarak solüsyon halinde ilave edilmelidir.

PROJEKARIŞIM MİKTARLARI (kg)        
 1 no agrega2 no agregakırma kumdoğal kumsuçimentohava sürükleyiciakışkanlaştırıcıbirim hacim ağır
KAGITHANE TÜNELİ5726223573641603550,11 “M200”0,892386,00
AVRASYA TÜP GEÇİŞ PROJESİ3814764005901353804 “m-poz-3587”0,352366,35
BEYOĞLU KASIMPAŞA-HASKÖY CADDESİ YOL REH. “2015”3615436981691473500,6 “sika-aer”3,52272,10
HASDAL KAVŞAĞI – KEMERBURGAZ – YASSI ÖREN YOLU “2006”492,9542,8272,1479,8185,63750,63 “sika-aer” 2348,46
Beton karışım örnek tablosudur. Degerler gerçekleri yansıtmayabilir. Karışım işinde uzman mühendislerce laboratuvar ortamında tasarlanmalıdır.

Betonun Sıkıştırılması

Yol betonlarında döküm esnasında betonun tüm kesit boyunca eşit olarak sıkıştırılması gerekmektedir. Kayar kalıplı beton finişerlerinde tüm kalınlık boyunca betonun tam olarak sıkıştırılması sağlanabilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken sıkıştırma sırasında beton ayrışmamalıdır. Sürekli mekanik besleme, sıkıştırmadaki düzensizliği önler. Kayar kalıplı beton finişerleri, betonu üzerindeki vibratörler ile sıkıştırmaktadır. Vibratör mesafeleri etki çarpanlarına göre ayarlanır.

Kaplama Yüzeyinin Bitirilmesi

Yüzeyin istenilen sevide olması için yüzeyin sıkıştırılması sonrasın da sırasıyla uygulanması gereken adımlar ile tamamlanır. Finişerin ardından Perdah sistemi (mala) ile öncelikle oluşan ondülasyon giderilir. Bu makina, şekilendirme ve düzeltme sırasında yol ekseninde enine oluşan, periyodik olarak yinelenen pürüzlerin düzeltilmesine yarayacaktir.

Sıkıştırma işlemi ile birlikte kaplama yüzeyinde, yüksek bir oranda ince taneli parçacıklı bit harç tabakası oluşmaktadır. Bu harç tabakası beton yüzey kalitesini etkileyip yol tutuş özelliklerini olumsuz etkilediğinden mümkün olduğunca ince tutulmalı, kalın tabaka oluşmasına izin verilmemelidir.

Yüzeye bakım maddesi uygulanmadan önce beton yüzeyi en az 45cm lik genişlikteki çelik fırça ile enine dokulandırılır. Fırça, iki sıra birbirine ters konumlandırılançelik dişlerden oluşmalıdır. Fırça dar bir açıyla (yaklaşık 30 derece) bir çalışma platformundan kaplamanın genişliği boyunca yanal hareket ile hafif bir basınç uygulayarak çekilmelidir.

KAYNAKÇA

Karayolları Genel Müdürlüğü – Beton kaplamaları teknik şartnamesi

Bir Cevap Yazın