“Maden Alanlarının Rehabilitasyonu ve Ekolojik Köy Modeli: Ağaçlı Köyü”

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Kentsel Koruma ve Yenileme Atölyesi kapsamında çalışılan “Kuzeybatı İstanbul Kırsal Alanların Rehabilitasyonu” üst başlıklı proje kapsamında yapılan analiz ve sentez çalışmaları sonucunda Ağaçlı açık maden alanının rehabilitasyonu ve doğanın onarımı doğrultusunda “Maden Alanlarının Rehabilitasyonu ve Ekolojik Köy modeli: Ağaçlı Köyü” başlığıyla ele alınan bir çalışma yapılmıştır.

Ağaçlı Köyü; İstanbul’un Eyüp İlçesine bağlı bir açık maden köyüdür. Köyde yıllarca madencilik faaliyetleri yürütüldüğünden köyün doğal yapısı oldukça tahrip olmuştur. Köy Karadenize kıyısı olan, içinden dere geçen, ormanlarla çevrili hakim bir tepe üzerinde konumlanmış ve doğal bir ekolojik özellik gösteren kumulları olan bir köydür. İstanbul metropolitan kentine bu kadar yakın mesafede kendini koruyabilmiş ve doğal güzelliklere sahip bu köy; rehabilite edilerek doğanın onarımı ve sürdürülebilirliği sağlanması amaçlanmaktadır. Ekolojik açıdan köyü sürdürülebilir kılmak için köy ekolojik köy olarak ele alınmış ve çalışılmıştır.
İnsanoğlu bilim ve teknoloji üretiminde hayalleri zorlayacak derecede mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu hızlı ilerleyişin hangi noktada son bulacağı belli değil. Sonucu tahmin etmek ise pek mümkün görünmüyor. Ancak ilerlemenin hızı ve niteliği ne olursa olsun, gelinen nokta ve gidilecek noktanın insanların büyük bir kısmını memnun etmediği gözleniyor. Bunca imkânlara rağmen insanoğlu açlık sorunu, çevre sorunu ve diğer sosyal sorunlar için doğru çözümler üretebilmiş değildir. Ancak her alanda olduğu gibi, insanın insani boyutlarda bir hayat sürdürebilmesi için de muhtelif arayışlar kendini göstermektedir. İnsan doğaya saldırısını bir noktada durdurmak zorundadır. Doğa ile ilişki doğal şartlarda gerçekleşmediği zaman, bedeli çok ağır ödenmektedir. Bu nedenle insanın doğa ile uyumlu bir yaşam arayışı içinde bulunması ve kendi doğasına uygun bir yaşam tarzı üretmesi kaçınılmazdır. “Ekolojik Köy” kavramının bu türden arayışların bir ürünü olduğu söylenebilir.

Geçiçi tezi indir : atölye rapor ekoköy

 

Bir Cevap Yazın